Ånesstua, bygdestua vår

Vi har, med Jørn i spissen, endelig starta arbeidet med å henge opp Rolf Enge`s kunstsamling med motiv frå Hoem og Kinna, og tirsdag 25/7 fekk vi i den anledning besøk av Rolf Arnold Enge, kunstnerens sønn, som ville sjå huset og lokalet og i tillegg utvide samlinga vår med fleire originalteikningar, akvareller og fotografier. Vi fekk og ei av kunstneren`s første fluestenger og eit flott portrettfoto av han.
Vi var fleire oppmøtte denne kvelden, spente over å sjå kva Rolf Arnold hadde med til oss og Ånesstua. Vi vart ikkje skuffa, og når han i tillegg gir oss positiv respons og uttykker stor glede over at den store samlinga no er komen fram i lyset og kan opplevast av publikum på ein god måte, så gir det oss i Hoem bygdelag inspirasjon i arbeidet med den spennande oppgåva vi har tatt på oss.

Rolf Arnold Enge i dørhålet, Arne Johan og Martin Schwabe Hoem til høgre.

Ellen Johanessen Hoem, Kjell Hoem og Rolf A. Enge

Frå v: Nils Gagnat, Rolf Arnold Enge, Arne Johan og Erling Johan Hoem

Ellen og Kjell

Rolf Arnold omgitt av sin fars kunst

Flott teikning av Svanavollen frå 1940

Foto og tekst
Ajh

Ingen kommentarer

Ingen kommentarer ennå.

Leave a comment

HOEM BYGDELAG