Synfaring ved Hoemselva

Erling Hoem, Arne Johan Humberset og Astrid Buset ved elva

Arne Johan Humberset, Astrid Buset og Erling Hoem ved elva

Mandag 16/11 fekk vi besøk av Astrid Buset, rådgjiver for næring og miljø i Gjemnes kommune, angåande søknaden vår om smil-midlar til vidareføring av kvernhus og bru prosjektet. Det er tidlegare gjeve tilskot til igjenoppbygging av brua på gamlevegen mellom Hoem og Varvik og restaureringa av kvernhuset og kvernkallen. Dette arbeidet blir ferdig til våren, så då passar det godt å få inn søknaden no, slik at vi kan ta til med del 2 av prosjektet: å lage nye trerenner, restaurere den 120 m lange åpne kanalen på elvebredda og mure ei vassførings-demning oppe i elva. Astrid viste stor interesse for Hoem Bygdelags arbeid med kulturstien i bygda, som i tillegg til kvernhuset og brua inneheld: Stort naust i Hoemsbukta frå 1700 talet og ein 4-roings geitbåt frå 1850 og garden Nylenda med stabbur og eldhus med bakaromn og arbeidsbenk ved vindauget, så vi har godt håp om fortsatt støtte frå kommunen vår.

Grillkåte

Oppistua i Kinna har fått ei ny trivselsbu, med flott utsikt mot Svanavollen og Reinsfjellet. Magne Kvalvåg er eigar og byggmester og har henta matrialene frå egen skog. Vindu og dører er også heimelaga og no manglar berre sprossene. Kvaliteten på arbeidet som er gjort, viser at Magne er ein dyktig og allsidig tømmrar/snekkar, som er glad i faget sitt.

DSCF4781k

DSCF4790k

Dugnad på Bakketun

3 ivrige kara, Ole og Tommy Karlsen og Torgeir Halle, har tatt på seg å bytte ut dei grøne takplatene over inngangspartiet med gråfarga pappshingel av typen ”telemark”. Så nok ein gong viser det seg at bygdefolket er lett å be til dugnadsarbeid på forsamlingshuset vårt.Takk til karane og til Raymond Årøe, som har sponsa med takrenner og beslag.

DSCF4794k

HOEM BYGDELAG