Velkomen til Hoem i Gjemnes, Møre og Romsdal, Norge

dig_0903018nkw Velkomen til Hoem bygdelag’s heimeside. Her får du  innsyn i livet på Hoem og i Kinna og det vi ca. 20 fastbuande driv med og er opptatt av. Du som besøker oss, må gjerne kome med en  kommentar til det du finn og har du bilder eller historier som kan passe til sia vår, så ta kontakt.

HOEM BYGDELAG